Om oss

Om Bageri Vojmån

Under 7 års tid har Bageri Vojmån och Cafe VAAJMOE™ varit en dröm.
 
Tack vare stöd i olika former av näringslivskontoret Vilhelmina, annan personal vid Vilhelmina Kommun, personal vid Länsstyrelsen Västerbotten samt personal vid Region Västerbotten som lett till stöd av Jordbruksverket, har de bakkunskaper jag tillskansat mig mer än 50 års tid nu gett ett färdigt resultat via Bageri Vojmån med CAFE VAAJMOE ™ .
 
De investeringar som utförts är
 
– borttransport av myr som ersatts av dränerad större yta för verksamheten
– viss förbättring av väg planeras en större förbättring
– djupborrat vatten
– indragen ström
– avlopp
– ventilation
– separat hus för toaletter varav den ena för personal den andra handikappanpassad för gäster
– hus för kursverksamhet
– industriellt vedeldat bageri i en separat del av nyuppfart industribygge
– elektriskt bageri
– cafe
– tak och träbeläggning av förråd
– växthus för odling av grönsaker
– skoterled
 
Återstående planerade investeringar
 
– markbeläggning
– vissa grönytor
– växthus för odling av svamp
– vägbelysning
– förbättring av väg
– inrättande av servicepunkt
– förflyttning av större timmerloge för teman, vernissage, musik mm.
– bro till ö
– inköp och installation av sholtent
– utrustning för guldvaskning
– plantering av ätliga växter, buskar och äppelträd
Europeiska jordbruksfonden

Hej! Vad vill du göra?

  • ÅÅÅÅ streck MM streck DD

Kontakt